דיווח על פגיעה בפרטיותך

האתר נמצא בניהול חברת oVerload.co.il. אם אתה חושב שפרטיותך נפגעה במהלך השימוש באתר, אנא פנה להנהלת האתר באמצעות כתובת הדוא"ל:Privacy@overload.co.il  או באמצעות מכתב לרחוב רוטשילד, 82, כפר סבא.

מסירת פרטים באתר

האתר  הוקם למטרות קידום תכנים מערכתיים לצד תכנים שיווקיים. בעת גלישה באתר הגולש אינו נדרש להשאיר פרטים. עם זאת, ישנם עמודים המציעים להשאיר פרטים לצורך יצירת קשר עם הנהלת האתר או גורם פרסום. פרטים שימולאו בטפסים יישמרו באתר וכן יועברו לגורם העומד מאחורי המוצר או השירות המקודם, ואליו בלבד. הפרטים ישמשו לצורך קידום המוצר או השירות שעבורו הוצג הטופס.

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר

האתר עושה שימוש בעוגיות ובמערכות אנליטיקה האוספות נתונים אנונימיים אודות גולשים בהתאם לחוקי פרטיות, כולל מערכות גוגל אנליטיקס, פייסבוק אנליטיקס, אאוטבריין ומערכות דומות. פעולות המבוצעות באתר באמצעות שימוש ברשתות חברתיות, תוספים בדפדפן, אינן באחריות האתר, ואין לו שליטה עליהן.