איפקס סוקרת השקעה בקבוצת הנדל"ן ביג

You are currently viewing איפקס סוקרת השקעה בקבוצת הנדל"ן ביג

מנהל המחקר של איפקס, עוז לוי, פרסם סקירה של מנית קבוצת הנדל"ן המסחרי ביג, כשהוא קובע מחיר יעד למניה של 356 ש"ח.

קבוצת ביג בשליטת יהודה נפתלי עם 38% ורוני נפתלי )עם 20%, עוסקת בייזום תפעול והשכרה של שטחי מסחר בישראל, בארה"ב ובסרביה, בעיקר במתכונת של מרכזי קניות פתוחים במבנה עלויות רזה ועומס שכירות נמוך, יחסית. בבעלות החברה 55 מרכזים מניבים (24 בישראל, 28 בארה"ב ו-3 בסרביה לא כולל נכס שנרכש לאחר תאריך המאזן), בהיקף של כ- 156,1 א' מ"ר ובתפוסה של כ- .94% בשנים האחרונות פועלת החברה להרחיב את תחומי פעילותה גם לענף המשרדים, בייזום תכנון והקמה של 3 מרכזים נוספים בישראל בשטח כולל של כ- 57 א' מ"ר מסחר וכ-135 א' מ"ר של משרדים ובהשקעה כוללת צפויה של כ-6.1 מיליארד ₪.

הקבוצה היא שחקן מוביל במרכזי המסחר הפתוחים בישראל אשר פזורים בצירי תנועה ראשיים ברחבי הארץ ומקנים נגישות גבוהה ללקוחות. הנכסים מתאפיינים בעלויות קרקע, הקמה ותפעול נמוכות, המאפשרות גביה של דמי שכירות נמוכים ועומס שוכרים מהנמוכים בענף; מכלול הפרמטרים הנ"ל החוברים יחדיו עם ניהול איכותי, מאפשר לחברה לצלוח בהצלחה יתרה את התנאים המאתגרים הקיימים בשוק בענף הקמעונאות ואף לרשום צמיחה בת קיימא בהכנסות מנכסים זהים. המרכזים המסחריים של החברה בישראל מניבים תזרים שנתי מייצג בהיקף של כ-351 מ' ₪ המהווה שיעור תשואה ממוצע של כ- %2.7 משווים בספרים המסתכם בכ-861,4 מ' ₪.

השקעות בארה"ב

החברה פועלת בארה"ב, החל משנת 2010 ,ב-28 מרכזים מניבים בהיקף של כ- 710 אלפי מ"ר (חלק החברה 371 א' מ"ר) ובשווי הוגן של כ-931 מ' $ )חלק חברה(. במהלך השנים האחרונות, נרשמה חולשה מתמשכת בחלק מהרשתות הקמעונאיות בארה"ב שהתבטאה בהעדר צמיחה / נסיגה במכירות של הסקטור. זאת, בעיקר לאור עודף בשטחי מסחר והצמיחה המהירה של המסחר האלקטרוני אשר השפעתו מורגשת היטב בחנויות הכל בו והאופנה. מנגד, הסופרמרקטים ממשיכים להוות עוגן ומרכזי הקניות משנים את תמהיל השוכרים ומציעים חוויות נוספות כגון מתחמי בידור ומרכזי קהילה המהווים תחליף לדעיכה של רשתות האופנה. למרות הסביבה המאתגרת בה פועלת החברה, מצליחה החברה לשמור על שיעורי תפוסה ורמת הכנסות תפעוליות )NOI )יציבים, יחסית בשיעור של %92 ובהיקף של כ-55 מ' $, בהתאמה.

להערכת האנליסטים החברה תפעל לממש חלק מהנכסים המניבים בארה"ב על מנת להקטין את היקף הפעילות שלה בארה"ב מסך פעילותה ועל מנת להפנות משאבים לייזום ורכישה של נכסים בישראל ובסרביה. מנגד, החברה מבצעת שתי הרחבות של נכסים קיימים – View Campus, Plaza Landing Jordan – בהשקעה כוללת של כ-5 מ' $ ובתרומה צפויה של כ-5.0 מ' $ במהלך השנה הנוכחית.

לסיכום, על פי הסקירה, קבוצת ביג הינה החברה המובילה בישראל בתחום מתחמי המסחר הפתוחים. החברה תמשיך להרחיב את פעילותה בישראל ובסרביה בתחום המסחר ולראשונה באופן מהותי גם לתחום המשרדים. מנגד, החברה תפעל למימוש חלק מהפעילות שלה בארה"ב, תוך כדי התמודדות עם סביבה עסקית מאתגרת. לאור איכות הניהול, מחד והמחיר הנוח יחסית שבו מתומחרת מניית החברה, בין היתר, כתוצאה משמרנות יתר בניתוח הסביבה המאתגרת בארה"ב, אנו ממליצים על מניית החברה בהמלצת קניה עם מחיר יעד של 356 ₪ למניה.

  • הכתוב לעיל אינו מהווה המלצה לרכישת מניה או ייעוץ השקעות.

כתיבת תגובה